Forside
Med Arkitekt Helle Baker i spidsen sætter projektgruppen Bydesign gennem forskellige projekter fokus på design (funktion og æstetik) som et element i byens forskønnelse og identitet. 

Projektgruppen Bydesign har følgende projektmål
(linkene vil blive aktive, når mere information foreligger):

> Udvikle nyt byudstyr (bænk og affaldsspand) til gågaden
(Vestergades nyomlagte strækning) i samarbejde med kunstner 
Sonia Brandes, arkitekt Erik Brandt Dam og jernstøberiet GH form.
 
> Udpege og beskrive en kunst/kultur-lysløjpe gennem byen.
 
> Udarbejde en engelsksproget good-practice guide til bydesign. 
En ”Offentlig design ståbi”, som foruden partnerbyerne skal kunne 
anvendes af andre byer med en historisk bymidte.
"DER ER SAA DEJLIGT I BYEN ..."