Forside
Med Afdelingsleder Ib Doktor i spidsen arbejder projektgruppen Drift og Vedligeholdelse med graffiti-bekæmpelse og renholdelse af bymidteområdet. Arbejdet er vigtigt både for byens fremtoning og for at skabe tryghed.

Projektgruppen arbejder ud fra tre hovedpunkter:
Graffitibekæmpelse
Gaderenholdelse
Plakater

Projektgruppen Drift og vedligeholdelse har følgende projektmål
(linkene vil blive aktive, når mere information foreligger):

> Anvisning på en ”best-practice”-model for samarbejde mellem  
offentlige/private.
 
> Kampagne om bedre butiksfacader
 
> Grafittibekæmpelse  
     
> Renholdelse af fortorvsarealer  
     
> Opsætning af afrensning af plakater  

 

"DER ER SAA DEJLIGT I BYEN ..."