Forside
Med Arkitekt Marianne Tonim Nielsen i spidsen sætter projektgruppen Byrum og den historiske arv fokus på forbedringsmuligheder i byens rum med udgangspunkt i de enkelte steders historie. 

Projektet skal bidrage til at øge bevidstheden om byens offentlige rum og byens historie. Projektgruppen vil fremhæve særlige historiske begivenheder i Odense og synliggøre historiske elementer. Dette skal ske konkret i bybilledet, men skal også formidles gennem aktiviteter, udstillinger eller udgivelse af baggrundsmateriale.

Projektgruppen Byrum og den historiske arv arbejder med flere delprojekter - nogle i samarbejde med de øvrige projektgrupper:
(linkene vil blive aktive, når mere information foreligger):

> Byrumsplan  
> H.C. Andersen-rute
> Lyssætning af byrum
> Gavlmalerier
> Befrielsesbyvandringer
> Markering af historiske lokaliteter
> Forklarende gadenavneskilte
   

 

"DER ER SAA DEJLIGT I BYEN ..."