Forside
Med turistchef Barbara Whitmarsh i spidsen arbejder projektgruppen Bevægelse i byen på at tage godt imod bymidtens gæster, så såvel borgere som besøgende kan føle sig velkomne i Odense. 

Projektgruppen Bevægelse i byen har følgende projektmål
(linkene vil blive aktive, når mere information foreligger):

> Management af Odense City Center for besøgende før, under og 
efter ankomst – herunder udviklingssamarbejde af Mobil Turist 
Telefon (informationer via mobiltelefon til byens gæster) med 
projektgruppen "Byrum og den historiske arv"
 
> Uddannelse af cityguider, der servicerer turister og borgere i byen
 
> Cykelparkeringsstrategi - planlægning og fastlæggelse af rammer 
for cykelparkering i gågaderne
 
> Tilbud af shoppinghjælp - ved samarbejde med Odense  
Cityforening og byens cykelbude tilbydes shoppinghjælp til byens
brugere gennem fælles annoncering
 
> Forbedring af skiltning på veje og stier i og til byen, hvorved byens 
gæster og borgere guides bedst muligt frem til attraktioner
 
> Historiske skilte i bymidten. Ved at opsætte historiske skilte på 
bygninger og under gadenavne gives borgere og gæster information 
om byens historie.

 

"DER ER SAA DEJLIGT I BYEN ..."