Forside


 
Lån markedsbod og fakler
I Markedsgruppen under projekt "Liveable City", er der udviklet 300 fakler og en markedsbod. Begge dele kan nu lånes til offentlige arrangementer i Odense Bymidte.

Både fakler og bod er blevet brugt i forbindelse med H.C. Andersen Julemarkedet, men det er hensigten, at faklerne og markedsboden fremover skal kunne bruges i forbindelse med andre offentlige arrangementer eller internt i kommunalt regi.


Fotos og plantegning

Faklerne i brug:
 

Markedsboden med lys i om aftenen:

Plantegning af markedsboden:

Lånebetingelser
Det er gratis at låne faklerne og boden, dog skal arrangøren selv afholde alle udgifter til transport, opstilling mv. Praktiske aftaler om transport, opstilling mv. samt afregning herfor sker via de private firmaer, vi har lavet aftaler med (se lånebetingelser nedenfor).

Faklerne og boden kan bookes via Straksbutikken, Odense Slot, der vil holde styr på, hvornår tingene er udlånt og til hvem. Tlf.: 65 51 24 62 / 65 51 24 67.

Hent lånebetingelserne for faklerne og markedsbod.

Spørgsmål vedr. udformning, funktion og anvendelsesmuligheder kan rettes til Ole Steen Sørensen, Byplankontoret, tlf.: 65 51 25 46 eller e-mail oss@odense.dk.

Om markedsboden


Inspiration til designet
Ideen til den nye bod var, at den skulle benytte et formsprog, der signalerede år 2005, men gerne med inspiration fra de gamle markedsboder i byen.
En af de vigtigste referencer var de mange forskellige sejlduge, der blev spændt op mellem de stænger, der udgjorde selve boderne. Sejldugene dannede et broget og varieret "loft" over datidens markeder.

Resultatet

Prototypen består af 3 kvadratiske boder à 2,5 m x 2,5 m, hvoraf de yderste 2 kan lukkes helt og aflåses. Via specielt udformede hængsler kan siderne på de 2 yderste boder åbnes, så man kan gå igennem dem. Eller de kan lukkes, så boderne kun er åbne til én side. Endelig kan man ved at åbne siderne 270 grader også lukke den midterste sektion i boden.

På den måde er der både skabt stor mulighed for fleksibilitet i brugen af boden og mulighed for at tage hensyn til vind og vejr.

Boderne er udført i overfladebehandlede stålkonstruktioner med indlagte lofter og gulve i åbne konstruktioner, så både gadebelægningerne og himlen kan ses.
Den nye markedsbod har over et gennemsigtigt loft udspændt en sejldug, der med en bølgebevægelse svæver hen over de kvadratiske boder og giver associationer til de gamle markeder.

Lys og H.C. Andersen motiver

Boderne er beklædt med hhv. trælameller og perforerede stålplader, hvori der er laserskåret motiver fra H.C. Andersens mange papirklip. Boderne fremstår således som lette transparente kuber under den flot svungne sejldug. Der indlægges lys i boderne, så de også om aftenen er et smukt bidrag til det byrum, de placeres i.

Om faklerne

Formålet med udviklingen af faklerne var at give mulighed for at skabe en unik og stemningsfuld ramme omkring et givent arrangement ved hjælp af levende lys.

Faklerne er udført i støbejern.
 

"DER ER SAA DEJLIGT I BYEN ..."