Forside
Projektgruppen Markeder sætter fokus på at udvikle nye markedstyper og festivaler i Odense.
Gruppen arbejder med en kulturfestival i maj måned og et julemarked i december.
Nye markeder vil gøre bymidten mere attraktiv og give mere liv i city.

Det er ligeledes projektgruppens mål at integrere markederne i byens eksisterende torve og pladser, så de kan udnyttes optimalt året rundt. Gråbrødre Plads er et forbilledligt eksempel. Den tidligere parkeringsplads benyttes om sommeren af cafégæster, mens den om vinteren giver plads til skøjteløbere i alle aldre.

Projektgruppen Markeder har følgende projektmål
(linkene vil blive aktive, når mere information foreligger):

> Markedsbod og fakler
> Idékonkurrence: Nye markedstyper, primo 2005
> Vejledning til brugere og et markedsregulativ

"DER ER SAA DEJLIGT I BYEN ..."